Tu si môžete sťiahnuť schémy staníc :
 

Čermeľ Schéma Čermeľ

 

Vpred Schéma Vpred

 

Alpinka Schéma Alpinka

 

Pre spustenie je potrebný Microsoft Ofiice Excel

 

Program sa dá sťiahnuť aj na tomto linku 

https://www.ulozto.sk/xE1X41C/microsoft-office-rar

Heslo:P3BHD-HJHCG-44PKP-YJWYC-PDW7W