Košická detská historická železnica premáva v roku 2014 od 30. apríla do 2. novembra každý víkend, v štátne sviatky (okrem 31.10., piatok - sviatok Všetkých svätých) a v mesiacoch júl a august aj v utorky, stredy, štvrtky a piatky.
NA OBJEDNÁVKU A SKUPINY (MINIMÁLNE 25 CELÝCH SPIATOČNÝCH LÍSTKOV) JAZDÍME KEDYKOĽVEK.
PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ VÝLETY JAZDÍME KEDYKOĽVEK. 
TARIFA 2017 JEDNOSMERNÝ SPIATOČNÝ
DETI do 3 rokov, kočíky, bicykle, zvieratká   0,00 € 0,00 €
DETI od 3 do 15 rokov    1,00 € 1,50€
Študent SŠ a VŠ, mládež do 20 rokov, dôchodcovia, železničiari   2,00 € 2,50 €
Dospelí 3,00 € 3,50 €
Rodinný (dvaja rodičia a jedno a viac detí) 6,00 € 8,00 €

 

TARIFA 2017 - celosezónne a bodové lístky: SPIATOČNÉ
15-jazdový,bodový, platný max. pre 2 osoby, prenosný 15,00 €
celosezónny detský do 15 rokov, neprenosný 15,00 €
celosezónny mládežnícky, neprenosný    20,00 €   
celosezónny dospelý, neprenosný 30,00 €
rodič s dieťaťom - celosezónny, neprenosný 1+1 35,00 €
rodič s dvomi deťmi - celosezónny, neprenosný 1+2 40,00 €
rodič s tromi a viac deťmi - celosezónny, neprenosný 1+X 45,00 €
rodičia s dieťaťom - celosezónny, neprenosný 2+1 45,00 €
rodičia s dvomi deťmi - celosezónny, neprenosný 2+2 50,00 €
rodičia s tromi a viac deťmi - celosezónny, neprenosný 2+X 55,00 €

 

SOBOTA, NEDEĽA, SVIATKY (MÁJ - SEPTEMBER)          
ODCHOD Z ČERMEĽA 09:20 11:20 13:20 15:20 17:20
ODCHOD Z ALPINKY 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

 

PRACOVNE DNI (JÚL - AUGUST)        
ODCHOD Z ČERMEĽA 09:20 11:20 13:20 15:20
ODCHOD Z ALPINKY 10:00 12:00 14:00 16:00

 

OKTÓBER (IBA SOBOTY)        
ODCHOD Z ČERMEĽA - 11:20 13:20 15:20
ODCHOD Z ALPINKY - 12:00 14:00 16:00

 

 

Jazdy si môžete rezervovať a objednať aj počas medzisezónnej prestávky na: 0905 496 426
 
 
Košickú detskú historickú železnicu (KDHŽ) prevádzkuje OZ Detská železnica Košice (dopravca), ŽSR (prevádzkovateľ dráhy) a z poverenia Mesta Košice aj DPMK (dozor nad traťou). Deti do 3 rokov sa prepravujú bezplatne, inak nárok na bezplatnú prepravu nejestvuje. Na KDHŽ platia cestovné lístky vydávané len samotným dopravcom OZ Detská železnica Košice.
Na zastávku KDHŽ Čermeľ sa môžete dopraviť autobusovou linkou MHD č. 14. Prepravu v samostatnom vozni, alebo mimoriadnu jazdu je potrebné si objednať u dopravcu vopred. 
 
 
Pri preprave platia ustanovenia Prepravného poriadku Košickej detskej historickej železnice. Úplný prepravný poriadok KDHŽ je k nahliadnutiu uložený u dopravcu
 
Prepravný poriadok KDHŽ (výňatok)
 
Košickú detskú historickú železnicu prevádzkuje občianske združenie Detská železnica Košice, Železnice Slovenskej republiky, a. s. (prevádzkovateľ a majiteľ dráhy), a z poverenia Mesta Košice aj Dopravný podnik mesta Košice, a.s. (bežná údržba trate, zabezpečovanie cestovných lístkov). Na východziu zastávku železnice „Čermeľ“ sa dá dostať autobusovou linkou MHD č. 14. Autobusová linka 14 do Čermeľa premáva zo zastávky „Mier“ (prestup z linky 27 od železničnej stanice) a zo zastávky „Havlíčkova“ (konečná električiek 2, 4, 9). Linka 14 prichádza na zastávku „Čermeľ“ približne 15 minút pred odchodom vláčika, čo poskytuje pohodlnú časovú rezervu na príchod k vláčiku. Lístky je možné zakúpiť si aj priamo vo vozňoch počas jazdy.
 
PREPRAVNÉ POKYNY
 
Základné povinnosti cestujúcich:
– pred nastúpením na jazdu alebo počas samotnej jazdy si od vlakvedúceho zakúpiť cestovný lístok v cene podľa vyššie uvedenej tarify
– nechať si cestovný lístok označiť vlakvedúcim